Mindworking Asia håndterer daglig mange ordrer

Bakgrunn

De fleste virksomheter blir til fordi én eller flere personer får en god idé! Mindworking Asia er intet unntak.

Mindworking Asia A/S startet grafisk produksjon i Bangladesh i 2005 i samarbeid med et lokalt firma i Dhaka, som er hovedstaden i Bangladesh.

Vi har fra starten lagt vekt på at alle prosesser skal kunne styres av Mindworking Asia. Produksjonsprosessen er bygget opp av oss, den vedlikeholdes av oss, og den videreutvikles av oss.

Mindworking Asia påtar seg derfor det fulle ansvar for enhver produksjon som utføres, og vi påtar oss ikke minst det fulle ansvaret for den måten vi produserer på, slik at vi kan garantere en korrekt håndtering av vår CSR-politikk.

Medio 2018 sysselsetter Mindworking Asia over 250 desktop-arbeidere i vår grafiske produksjon i Asia. Vi har mer enn 1000 kunder, primært i Skandinavia.

Målet vårt er å vokse til minimum det dobbelte antallet medarbeidere innen de neste fem årene for å kunne øke våre stordriftsfordeler, til glede for våre kunder.

Vår suksess kan forklares meget enkelt: Hvis vi kan hjelpe virksomheten din med å spare tid og ressurser, er vi med på å sikre en sunn vekst for alle parter.

Vi streber etter å holde mer enn vi lover. Og vi vil gjerne vite om du er enig. Så:

– er du misfornøyd, si ifra til oss!
– er du fornøyd, si det til andre!

Kontakt oss nå