Mindworking Asia rentegner i Adobe Illustrator

Etikk og ansvar

Vi har sterke holdninger til den etiske siden av globalisering, og vi er oppmerksomme på at samarbeidet med våre medarbeidere i Bangladesh er forbundet med et spesielt ansvar.

Corporate Social Responsibility (CSR) har fra starten vært en helt avgjørende dimensjon i vår virksomhet. Vi gjør derfor en innsats for å integrere sosiale og miljømessige hensyn i vårt outsourcingkonsept.

Med en proaktiv tilgang til CSR ønsker vi å definere en klar profil. Det gjør vi blant annet ved å fremstå med et transparent forretningskonsept og skape goodwill overfor våre kunder og medarbeidere.

Vi oppfyller følgelig på alle måter betingelsene i standarderklæringen, utarbeidet av Dansk Industri og Institut for Menneskerettigheder.

Les om CSR for Mindworking Asia

Corporate Social Responsibility
ANSATTE
TIMERS UKE
UKER BETALT FERIE
MÅNEDERS BETALT FØDSELSPERMISJON