Mindworking Asia rentegner i Adobe Illustrator Mindworking Asia rentegner i Adobe Illustrator

Layout

Mindworking Asias grafikere er eksperter på Adobe Illustrator- og InDesign-jobber og kan derfor hjelpe til med alle typer oppgaver i disse to programmene.

Typiske layoutoppgaver i Adobe InDesign

Vårt profesjonelle grafikerteam håndterer alt fra produksjon av omfattende kataloger og tilbudsaviser til enkle annonser, brosjyrer og bruksanvisninger. Vi har stor erfaring med oppsett av tilbudsaviser. Her produserer vi mellom 20 000 og 25 000 sider i året til skandinaviske tilbudsaviser.

Språkversjonering er også en opplagt outsourcing-oppgave. Kunden utarbeider første utgave av katalogen, bruksanvisningen eller brosjyren, og deretter følger vi layouten og legger inn materialet i de øvrige språkversjonene.

Typiske rentegningsoppgaver i Adobe Illustrator

Har du en eldre logo, vil den ofte være i for lav oppløsning til å kunne trykkes i ordentlig kvalitet. Mindworking Asia er eksperter på å rentegne til vektor, noe som gjør at den ferdige logoen vil kunne brukes i alle størrelser i riktig oppløsning.

Mindworking Asia produserer mange tegninger til mange forskjellige typer virksomheter – f.eks. innenfor møbel- og motebransjen, som ofte har behov for strektegning av produkter. Det produserer vi i Adobe Illustrator med produktbildene som utgangspunkt. Vi har stor erfaring i å arbeide med farger, lys og skygge, så hvis din virksomheten din arbeider med industriell design eller mote, kan du ta kontakt med Mindworking Asia for mer informasjon.

Felles for oppgaver i Adobe InDesign og Illustrator er at prisen avtales før oppgaven påbegynnes. Derfor vet du også alltid hva oppgaven din vil koste, inklusiv korrektur. Oppgaven blir enten produsert til en fast, lav pris eller per side. Kontakt oss for en uforpliktende samtale om oppsett i InDesign og Illustrator.

Det at vi har 250 ansatte grafikere og samtidig arbeider i trelagsskift, gjør at vi kan produsere et stort antall sider eller tegninger per døgn. Vi har arbeidet med noen av de største industrivirksomhetene i Skandinavia, som alle har opplevd å spare opptil 70 % i forhold til sine egne inhouse-priser.

Fordeler | Rentegning:

  • Oppgaven utføres av utdannede grafikere som primært arbeider i Adobe Illustrator og InDesign
  • Levering etter dine retningslinjer og i de formatene du måtte ønske
  • Enkel og rask bestilling ved hjelp av et effektivt ordresystem hvor du løpende kan sjekke ordrestatus
  • Levering innen 24 timer
  • Faste, lave priser
  • Opp- og nedlasting direkte fra hjemmeside
  • Fakturering én gang i måneden
  • Åpent 24 timer i døgnet fra mandag til fredag
  • 100 % skandinavisk-eid virksomhet

Kontakt oss nå