Mindworking Asia investerer i godt arbeidsmiljø

Medarbeiderfokus

Vi streber etter å tilby medarbeiderforhold som så langt det er mulig stemmer overens med betingelsene på arbeidsmarkedet i Skandinavia.

De fleste lønnsmottakere i Bangladesh må innfinne seg med forhold som er langt ifra akseptable etter vestlige standarder.

Mindworking Asia har fra starten gjort opp med denne situasjonen, og en vesentlig del av hele vår strategiplan er at tilby våre medarbeidere ansvarlige forhold.

Vi gjennomfører løpende medarbeiderutviklingssamtaler for å avstemme forventninger, etablere opplæringsplaner og sikre at hver enkelt medarbeider forblir motivert.

Vi avholder månedlige stormøter med alle medarbeidere, hvor det er mulig å lufte nye idéer eller gi uttrykk for forhold som man måtte ønske å få endret på.

Ved ansettelsen får medarbeideren utlevert en personalhåndbok som blir grundig gjennomgått, hvor alle rettigheter og plikter er spesifisert.

Det betyr like mye å holde på de dyktige medarbeiderne og motivere dem i det daglige arbeidet i Bangladesh som i Norge.

De gode medarbeiderforholdene har ført til et trygt og hyggelig arbeidsmiljø, noe som gjør Mindworking Asia til en meget attraktiv arbeidsplass i Bangladesh.

Les om CSR for Mindworking Asia
ANSATTE
TIMERS UKE
UKER BETALT FERIE
MÅNEDERS BETALT FØDSELSPERMISJON