Vi anser CSR som meget viktig i vår organisasjon

Mindworking Asia i Bangladesh

Vi har valgt å plassere produksjonen der det er billigst, slik at vi kan forbli konkurransedyktige.

Produksjon

Produksjonen kjøres i tre skift fra mandag morgen til lørdag morgen. Utover dette har vi helgevakt, slik at vi kan løse eventuelle hasteoppgaver.

Medarbeidere

Vi opplever våre medarbeidere som svært flittige og med et engasjement som virkelig er med på å utvikle virksomheten.

Alle er interesserte i å lære nye ting, og utveksling av kunnskap og utdannelse utgjør derfor en stor del av organisasjonen.

Vi streber etter å drive virksomheten etter skandinavisk standard, så medarbeiderne våre har så langt det er mulig rettigheter og goder som i Skandinavia.

Medarbeiderne arbeider i gjennomsnitt 37 timer i uken, siden vi kjører tre skift à 8 timer med pauser på i alt 1 time per skift. Virksomheten sørger for kost døgnet rundt.

Corporate Social Responsibility

Facts om Mindworking Asia i Bangladesh

ANSATTE I BANGLADESH
TIMERS UKE
UKER BETALT FERIE
MÅNEDERS BETALT FØDSELSPERMISJON