Mindworking Asia i Skandinavia

Selv om produksjonen finner sted i Bangladesh, står våre skandinaviske kontorer til rådighet når du trenger det.

Vår erfaring viser at dette er den riktige måten å styre outsourcing på, primært fordi de skandinaviske kontorene ofte koordinerer avanserte oppgaver som kan være vanskelige for den enkelte kunde å beskrive for en virksomhet i en annen verdensdel.

Vi kjenner kulturen og våre medarbeidere i produksjonen, så vi vet nøyaktig hvilken informasjon som skal videreformidles slik at dine jobber skal kunne utføres så effektivt som mulig.

På de skandinaviske kontorene håndterer vi oppgaver som:

  • Koordinering av komplekse jobber
  • Løpende overvåkning av produksjonen
  • Igangsetting av nye kunder
  • Opsøkende salg
  • Organisasjonsutvikling i Bangladesh
  • Generell konseptutvikling