Produksjonsmiljø

Vi arbeider døgnet rundt i trelagsskift, så tidsforskjellen mellom CET (Central European Time) og Bangladesh på fem timer om vinteren og fire timer om sommeren betyr ikke så mye.

Hverdagen i vår produksjon i Asia er preget av travelhet, noe som er vanlig i grafiske byråer.

Tre skift

Produksjonen går i tre skift fra mandag til lørdag morgen, og i helgen har vi etablert en vaktordning med hensyn til eventuelle hasteordrer.

Hvert vaktskift ledes av et operation management team, som assisteres av team managere. Den løpende koordineringen og statuskontroll på oppgavene ivaretas følgelig av ca. 20 produksjonsledere på skift.

Overvåkning

I vårt produksjonssystem overvåkes alle igangsatte oppgaver. Vi har utviklet omfattende prosessprogramvare til å styre produksjonen for å sikre at vi kun bruker lønnsmidler på de grafiske oppgavene.

Kvalitetskontroll

Et eget kvalitetssikringsteam kontrollerer samtlige oppgaver før levering. Eventuelle feil rapporteres og benyttes som grunnlag for evaluering og intern personalopplæring.

Vår danske produksjonssjef har det overordnede ansvaret for kvalitet, produksjonsflyt, implementering av nye kunder og for løpende kommunikasjon.

Ordrehåndtering

Vi har åpent døgnet rundt fra mandag morgen til lørdag morgen, så uansett når du sender din bestilling innenfor dette tidsrommet, vil du få svar i løpet av ca. 15 min.

Unngå å bruke tid på opp- og nedlasting og bestill dine grafiske tjenester via Mind-Transfer.

Programmet automatiserer arbeidsflyten for din ordre og fungerer ganske enkelt ved at du legger filer til bestillingen i en browser på din datamaskin. Filene overføres automatisk til oss, og når de nye filene er klare, sendes de direkte til din e-post.

Hvis du ellers har behov for å effektivisere ordrehåndteringen når det gjelder bestilling av grafiske ytelser, tilbyr vi utarbeidelse av en arbeidsflytanalyse samt forslag til optimert filhåndtering.

kontakt oss nå