Vi har et program for videreutdannelse av våre medarbeidere

Utdannelse

Vår satsing på opplæring og videreutdanning har motivert de ansatte i Mindworking Asia til å yte en ekstra innsats og føle ansvar for oppgavene.

Allerede i ansettelsesfasen fastsettes det et utdannelsesforløp med utgangspunkt i kvalifikasjonen til hver enkelt medarbeider. Noen grafikere har bred praktisk erfaring, andre har en teoretisk utdannelse fra f.eks. Graphic Art Institute i Dhaka.

Alle medarbeidere gjennomgår et grundig introduksjonsforløp når de ansettes, slik at vi kan forsikre oss om at de kjenner til arbeidsrutinene og de høye kvalitetskravene vi stiller.

Opplæring av management team

Mindworking Asia gjennomfører løpende opplæring av ledende medarbeidere med henblikk på å videreutvikle virksomheten etter vestlige ledelsesprinsipper med minimalt byråkrati og med beslutningsdyktige team i produksjonen.

Les om CSR for Mindworking Asia

Corporate Social Responsibility
ANSATTE
TIMERS UKE
UKER BETALT FERIE
MÅNEDERS BETALT FØDSELSPERMISJON