Ansvarlighet

Etikk og ansvar

Vi har sterke holdninger til den etiske siden av globalisering, og vi er oppmerksomme på at samarbeidet med våre medarbeidere i Bangladesh er forbundet med et spesielt ansvar.

Corporate Social Responsibility (CSR) har fra starten vært en helt avgjørende dimensjon i vår virksomhet. Vi gjør derfor en innsats for å integrere sosiale og miljømessige hensyn i vårt outsourcingkonsept.

Med en proaktiv tilgang til CSR ønsker vi å definere en klar profil. Det gjør vi blant annet ved å fremstå med et transparent forretningskonsept og skape goodwill overfor våre kunder og medarbeidere.

Mindworking Asia har valgt å dokumentere vår CSR politikk. Vi utarbeider derfor regelmessig en erklæring fra en uavhengig dansk revisor, som bekrefter at det vi sier er også hva vi gjør.

Vi har ennå ikke sett en lignende bekreftelse fra våre kolleger i den grafisk outsourcing industrien!

Våre ansatte jobber i gjennomsnitt kun 37 timer i uken og har 5 uker ferie årlig.

CSR Politikk

Medarbeiderfokus

Vi streber etter å tilby medarbeiderforhold som så langt det er mulig stemmer overens med betingelsene på arbeidsmarkedet i Skandinavia.

De fleste lønnsmottakere i Bangladesh må innfinne seg med forhold som er langt ifra er akseptable etter vestlige standarder.

Mindworking Asia har fra starten av endret denne situasjonen, og en vesentlig del av hele vår strategiplan er at tilby våre medarbeidere ansvarlige forhold.

Vi gjennomfører løpende medarbeiderutviklingssamtaler for å avstemme forventninger, etablere opplæringsplaner og sikre at hver enkelt medarbeider forblir motivert.

Vi avholder månedlige stormøter med alle medarbeidere, hvor det er mulig å lufte nye idéer eller gi uttrykk for forhold som man måtte ønske å få endret på.

Ved ansettelsen får medarbeideren utlevert en personalhåndbok som blir grundig gjennomgått, hvor alle rettigheter og plikter er spesifisert.

Det betyr like mye å holde på de dyktige medarbeiderne og motivere dem i det daglige arbeidet i Bangladesh som i Norge.

De gode medarbeiderforholdene har ført til et trygt og hyggelig arbeidsmiljø, noe som gjør Mindworking Asia til en meget attraktiv arbeidsplass i Bangladesh.

Medarbeiderne

Utdannelse

Allerede i ansettelsesfasen fastsettes det et utdannelsesforløp med utgangspunkt i kvalifikasjonen til hver enkelt medarbeider. Noen grafikere har bred praktisk erfaring, andre har en teoretisk utdannelse fra f.eks. Graphic Art Institute i Dhaka.

Alle medarbeidere gjennomgår et grundig introduksjonsforløp når de ansettes, slik at vi kan forsikre oss om at de kjenner til arbeidsrutinene og de høye kvalitetskravene vi stiller.

Opplæring av management team

Mindworking Asia gjennomfører løpende opplæring av ledende medarbeidere med henblikk på å videreutvikle virksomheten etter vestlige ledelsesprinsipper med minimalt byråkrati og med beslutningsdyktige team i produksjonen.

Norsk bokmål