Prosess

Slik gjør vi

Organisasjon

 

Vår produksjonsenhet i Asia følger den europeiske kalenderen med hensyn til helger og helligdager, noe som betyr at vi jobber når våre kunder trenger oss.

Vi har åpent døgnet rundt fra mandag morgen til lørdag morgen, så uansett når du sender din bestilling innenfor dette tidsrommet, vil du få svar i løpet av ca. 15 min.

Hvert vaktskift ledes av et operation management team, som assisteres av team managere. Den løpende koordineringen og statuskontroll på oppgavene ivaretas følgelig av ca. 20 produksjonsledere på hvert skift.

Kvalitetskontroll

Et eget kvalitetssikringsteam kontrollerer samtlige oppgaver før levering. Eventuelle feil rapporteres og benyttes som grunnlag for evaluering og intern personalopplæring.

Vår Skandinaviske produksjonssjef har det overordnede ansvaret for kvalitet, produksjonsflyt, implementering av nye kunder og for løpende kommunikasjon.

 

Overvåkning

I vårt produksjonssystem overvåkes alle igangsatte oppgaver. Vi har utviklet omfattende prosessprogramvare til å styre produksjonen for å sikre at vi kun bruker lønnsmidler på de grafiske oppgavene.

Arbeidsflyt

Unngå å bruke tid på opp- og nedlasting og bestill dine grafiske tjenester via Mind-Transfer.

Programmet automatiserer arbeidsflyten for din ordre og fungerer ganske enkelt ved at du legger filer til bestillingen i en browser på din datamaskin. Filene overføres automatisk til oss, og når de nye filene er klare, sendes de direkte til din e-post.

Hvis du ellers har behov for å effektivisere ordrehåndteringen når det gjelder bestilling av grafiske ytelser, tilbyr vi utarbeidelse av en arbeidsflytanalyse samt forslag til optimert filhåndtering.

Norsk bokmål